Personel Sayıları
Profesör 19
Doçent 28
Yardımcı Doçent 31
Araştırma Görevlisi 46
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 0
İdari Personel 16
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1457 1450
2. Öğretim Öğrencisi 1178 1519
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 439 615
Toplam 3074 3584
Genel Toplam 6658