Personel Sayıları
Profesör 20
Doçent 27
Doktor Öğretim Üyesi 30
Araştırma Görevlisi 47
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 13
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1477 1509
2. Öğretim Öğrencisi 1112 1543
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 345 505
Toplam 2934 3557
Genel Toplam 6491