Personel Sayıları
Profesör 20
Doçent 28
Yardımcı Doçent 29
Araştırma Görevlisi 48
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 0
İdari Personel 17
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1443 1372
2. Öğretim Öğrencisi 1198 1411
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 535 706
Toplam 3176 3489
Genel Toplam 6665