Personel Sayıları
Profesör 21
Doçent 26
Doktor Öğretim Üyesi 30
Araştırma Görevlisi 46
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 13
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1481 1509
2. Öğretim Öğrencisi 1110 1534
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 344 501
Toplam 2935 3544
Genel Toplam 6479