Personel Sayıları
Profesör 21
Doçent 28
Yardımcı Doçent 28
Araştırma Görevlisi 48
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 0
İdari Personel 16
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1447 1378
2. Öğretim Öğrencisi 1200 1415
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 535 707
Toplam 3182 3500
Genel Toplam 6682