Personel Sayıları
Profesör 18
Doçent 28
Yardımcı Doçent 33
Araştırma Görevlisi 46
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 0
İdari Personel 15
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1424 1424
2. Öğretim Öğrencisi 1155 1485
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 427 575
Toplam 3006 3484
Genel Toplam 6490