Personel Sayıları
Profesör 20
Doçent 28
Yardımcı Doçent 28
Araştırma Görevlisi 48
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 0
İdari Personel 17
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1445 1375
2. Öğretim Öğrencisi 1200 1414
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 535 707
Toplam 3180 3496
Genel Toplam 6676