Personel Sayıları
Profesör 18
Doçent 29
Yardımcı Doçent 0
Araştırma Görevlisi 50
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 0
İdari Personel 14
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1239 1302
2. Öğretim Öğrencisi 1004 1359
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 383 541
Toplam 2626 3202
Genel Toplam 5828