Personel Sayıları
Profesör 19
Doçent 29
Doktor Öğretim Üyesi 31
Araştırma Görevlisi 49
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 0
İdari Personel 13
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1187 1234
2. Öğretim Öğrencisi 953 1315
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 361 516
Toplam 2501 3065
Genel Toplam 5566