Personel Sayıları
Profesör 20
Doçent 29
Yardımcı Doçent 30
Araştırma Görevlisi 47
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 0
İdari Personel 17
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1445 1436
2. Öğretim Öğrencisi 1185 1527
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 442 621
Toplam 3072 3584
Genel Toplam 6656