Personel Sayıları
Profesör 21
Doçent 28
Yardımcı Doçent 29
Araştırma Görevlisi 49
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 0
İdari Personel 17
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1203 1224
2. Öğretim Öğrencisi 1008 1289
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 466 659
Toplam 2677 3172
Genel Toplam 5849