Personel Sayıları
Profesör 18
Doçent 29
Yardımcı Doçent 0
Araştırma Görevlisi 48
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 0
İdari Personel 14
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1422 1421
2. Öğretim Öğrencisi 1155 1482
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 425 575
Toplam 3002 3478
Genel Toplam 6480